Tel: +32486 13 65 44 - E-mail: Info@simbelgium.be

Informatie over de levering

COVID19 LEVERINGEN  

Levering België voor Thrustmaster & Next Level Racing-producten
Voor pakketten van minder dan 30 kg = € 6,72 TTC
Meer dan 30kg + pallet = 42,35€ TTC

Levering Nederland voor Thrustmaster & Next Level Racing-producten
Voor pakketten van minder dan 30 kg = 8,49 € TTC
Meer dan 30 kg + pallet = 60,54 € TTC

Levering Luxemburg voor Thrustmaster & Next Level Racing-producten
Voor pakketten van minder dan 30 kg = 8,49 € TTC
Meer dan 30 kg + pallet = 60,54 € TTC

Levering Frankrijk voor Thrustmaster-producten (uniek) 
Voor pakketten van minder dan 30 kg = € 11,49 TTC 

Levering Duitsland voor Thrustmaster-producten (uniek) 
Voor pakketten van minder dan 30 kg = € 11,49 TTC 

Alle bestellingen die op de site worden geplaatst, worden verzonden en afgeleverd, MAAR vanwege COVID-19 kunnen we de gebruikelijke deadlines niet halen en zijn er nog steeds vertragingen in de leveringen. Omdat het systeem nog steeds erg verstoord is en er vanwege de laatste periode van opsluiting veel "on hold" pakketten zijn die nu worden afgeleverd. Er is dus altijd een aanzienlijke vertraging van enkele dagen of zelfs weken verbonden aan de levering van pakketten door de vervoerders.
Met betrekking tot trackingnummers: :
Bij elke zending ontvang je per e-mail een trackingnummer, maar dit is niet per se meteen geldig omdat het moet worden geflitst door het bedrijf dat het pakket verzendt.

Minder zorgen, aarzel niet om contact met ons op te nemen via: +32 (0) 486 13 65 44 of via e-mail op info@simbelgium.be

COVID19 LEVERINGEN  

Levering België voor Thrustmaster & Next Level Racing producten
Voor pakketten onder 30kg = 6,72€ TTC
Meer dan 30 kg + pallet = 42,35€ TTC

Levering Nederland voor Thrustmaster & Next Level Racing producten
Voor pakketten onder 30kg = 8,49€ TTC
Meer dan 30kg + pallet = 60,54€ TTC

Levering Luxemburg voor Thrustmaster & Next Level Racing producten
Voor pakketten onder 30kg = 8,49€ TTC
Meer dan 30kg + pallet = 60,54€ TTC

Levering Frankrijk voor Thrustmaster-producten (alleen)
Voor pakketten onder 30kg = 11,49€ TTC

levering Duitsland voor Thrustmaster-producten (alleen)
Voor pakketten onder de 30 kg = € 11,49 TTC

Alle bestellingen die op de site worden geplaatst, zullen worden verzonden en geleverd, maar door COVID-19 kunnen we de gebruikelijke deadlines niet halen en zijn er nog steeds verstoringen in de leveringstermijnen. Omdat het systeem nog steeds erg verstoord is en er veel pakketten "in de wacht" staan vanwege de laatste inperkingsperiode die nu worden verzonden. Er is dus nog steeds een aanzienlijke vertraging van enkele dagen of zelfs weken met betrekking tot de levering van de pakketten door de transportbedrijven.
Met betrekking tot volgnummers :
Bij elke zending ontvangt u per e-mail een trackingnummer, maar dit is niet noodzakelijkerwijs direct geldig omdat het moet worden geflasht door het bedrijf dat het pakket verzendt.

Minder zorgen, aarzel niet om contact met ons op te nemen op +32 (0) 486 13 65 44 of per post op info@simbelgium.be

_________________________________________________________________________


Wij leveren overal in België. U dient aanwezig te zijn wanneer uw pakket wordt afgeleverd om levering in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken. Het transport omvat niet de levering op de verdiepingen die ter goedkeuring van de chauffeur blijft.

Bij ontvangst van de goederen moet de klant onmiddellijk hun staat en hun conformiteit controleren. Alle klachten met betrekking tot een gebrek aan de geleverde goederen, een onnauwkeurigheid in de hoeveelheden of een foutieve verwijzing met betrekking tot de bestelling bevestigd door de firma France Simulator, moeten schriftelijk worden geformuleerd op de transportbon. Als de goederen beschadigd zijn, is het noodzakelijk om het product te weigeren en de oorzaak schriftelijk op de transportbon te vermelden.

Bovendien behoudt het bedrijf Sim Belgium zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie een lopend geschil bestaat.

Bezorgingsvertraging

Indien het bestelde artikel op voorraad is, is de ordervoorbereidingstijd 2 tot 4 werkdagen na validatie van de betaling. De gemiddelde levertijd is ongeveer 1 tot 6 weken, afhankelijk van de producten voor België. Voor elke bestelling die vóór 09:00 uur is geplaatst en na validatie van de betaling, vindt de verzending 2 tot 4 dagen later plaats. Indien niet op voorraad, levertijd circa 8 weken. De verzendtijden gaan pas in vanaf de datum van betaling van de bestelling.

In geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen (natuurramp, epidemie, stakingen, enz.) die de levering van de goederen vertragen of verbieden, is de firma Sim Belgium ontheven van alle aansprakelijkheid. In alle gevallen kan levering binnen de termijnen enkel plaatsvinden indien de klant op de hoogte is van zijn verplichtingen jegens de firma Sim Belgium.

Elke annulering van de bestelling, om welke reden dan ook, en aanvaard door het bedrijf Sim Belgium, geeft recht op de enige terugbetaling van de betaalde sommen.
Voor deze annulering kan geen vergoeding worden gevraagd.

De klant moet bij levering de goede staat van de pakketten en hun inhoud controleren, in geval van beschadiging of ontbrekend product, zal zijn gedetailleerde reserveringen op de leveringsbon vermelden en deze binnen drie dagen na levering bevestigen per telefoon, post of e-mail naar het bedrijf Sim Belgium en per aangetekende post AR gericht aan de vervoerder zelf.

_________________________________________________________________________

Wij leveren overal in België. Het is verplicht aanwezig te zijn op het moment van levering van uw pakket om een levering in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken. Het transport omvat niet de levering op de vloer, die onderworpen is aan de goedkeuring van de chauffeur.

Bij ontvangst van de goederen moet de klant onmiddellijk de staat en de conformiteit ervan controleren. Alle klachten met betrekking tot een gebrek aan de geleverde goederen, een onnauwkeurigheid van de hoeveelheden of een foutieve verwijzing naar de door de firma France Simulateur bevestigde bestelling, moeten schriftelijk op de transportnota worden vermeld. Indien de goederen beschadigd zijn, is het noodzakelijk om het product te weigeren en de oorzaak schriftelijk te vermelden op de transportnota.

Bovendien behoudt de firma Sim Belgium zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een lopend geschil is.

Leveringstermijnen

Indien het bestelde artikel op voorraad is, bedraagt de voorbereidingstijd van de bestelling 2 tot 4 werkdagen na validatie van de betaling. De gemiddelde verzendtijd is ongeveer 1 tot 6 weken, afhankelijk van de producten voor België. Voor elke bestelling geplaatst voor 9:00 uur en na validatie van de ontvangst van de betaling, zal de verzending 2 tot 4 dagen later plaatsvinden. In geval van een voorraadtekort is de herbevoorradingstijd ongeveer 8 weken. De verzendtijd gaat pas in vanaf de datum van betaling van de bestelling.

In geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen (natuurramp, epidemie, staking, enz.) die de levering van de goederen vertragen of verhinderen, is de firma Sim Belgium van alle verantwoordelijkheid ontslagen. In alle gevallen kan de levering binnen de termijnen alleen plaatsvinden als de klant op de hoogte is van zijn verplichtingen ten opzichte van de firma Sim Belgium.

Elke annulering van de bestelling, om welke reden dan ook, en aanvaard door de firma Sim Belgium geeft recht op de enige terugbetaling van de betaalde bedragen.
Voor deze annulering kan geen vergoeding worden gevraagd.

De klant zal tijdens de levering de goede staat van de pakketten en hun inhoud moeten controleren, in geval van schade of ontbrekend product, zal zijn reserves gedetailleerd op de leveringsbon vermelden en zal deze binnen de drie dagen na de levering per telefoon, post of e-mail aan de firma Sim Belgium en per aangetekende brief AR aan de transporteur zelf bevestigen.