Tel: +32486 13 65 44 - E-mail: Info@simbelgium.be

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

SIM BELGIUM verzamelt uw persoonsgegevens voor vooraf bepaalde en legitieme doeleinden
SIM BELGIUM, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op hun sites, verzamelt informatie over u wanneer u uw klantaccount aanmaakt of wanneer u aankopen doet, of communiceert met onze klantenservice.

De verzamelde persoonsgegevens stellen ons in staat activiteiten uit te voeren die verband houden met:
  • klantbeheer
  • prospectie
  • de opstelling van handelsstatistieken
  • het beheer van verzoeken om toegangs-, rectificatie- en oppositierechten
  • het beheer van onbetaalde facturen en geschillen
  • het beheer van promotieacties
  • het beheer van de aankondigingen.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerkingen is de uitvoering van contracten waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het verzenden van informatie en promotieaanbiedingen van SIM BELGIUM, waarvoor u zich op elk moment kunt afmelden door de optie op de pagina Account/Nieuwsbrief uit te vinken. U behoudt de controle over uw communicatievoorkeuren.

SIM BELGIUM zet zich in voor de beveiliging van uw gegevens.

We zetten ons in voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens via strikte procedures binnen ons bedrijf.

Voor gegevens die "online" worden verzameld, wordt de communicatie aan de clientzijde tussen de computer van de internetgebruiker en onze servers versleuteld (HTTPS beveiligde zone).
SIM BELGIUM verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen. Binnen SIM BELGIUM hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die er uit hoofde van hun functie een gerechtvaardigd belang bij hebben. In het kader van technische operaties kunnen uw gegevens ook worden ondergebracht bij onze onderaannemers. Deze aannemers worden zorgvuldig geselecteerd en handelen volgens onze instructies. Uw gegevens worden gehost in Europa. Er vindt geen overdracht van gegevens buiten de Europese Unie plaats, waardoor een optimale juridische beveiliging van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd.

Wij verspreiden uw persoonsgegevens niet op onze site, met uitzondering van uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam of uw pseudoniem wanneer u een mening geeft over een product of intervenieert op een forum.

SIM BELGIUM deelt uw persoonsgegevens alleen met de volgende entiteiten.

Om bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken, maken wij uw persoonsgegevens alleen op verzoek en binnen de grenzen van de regelgeving bekend aan:

Financiële autoriteiten, gerechtelijke of overheidsinstanties, overheidsorganen;
Sommige gereglementeerde beroepen, zoals advocaten, notarissen, accountants.
In geen geval zal SIM BELGIUM gegevens verkopen of delen met derden zakenpartners.

SIM BELGIUM bewaart uw persoonsgegevens gedurende een beperkte en vooraf bepaalde periode.

Accounts en bestellingen:
Indien u klant bent, worden uw gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is voor commercieel beheer.

Bewijsstukken die naar de Klantrelaties worden gestuurd:
Het doel van de verwerking in verband met het verzoek om bewijsstukken is het bestrijden van fraude en onbetaalde rekeningen. De gegevens worden bewaard totdat een verzoek om verwijdering is ingediend, en gedurende een periode van minimaal 12 maanden.

Cookies:
Cookies hebben een beperkte levensduur van dertien maanden nadat ze voor het eerst in de eindapparatuur van de gebruiker zijn geplaatst (na de uiting van toestemming), zoals aanbevolen door de CNIL. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen via de cookie-manager die u bovenaan onze sites vindt.

Nieuwsbrieven:
U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor nieuwsbrieven via de link die hiervoor in de e-mail is opgenomen, of rechtstreeks vanuit uw Klantenaccount.

U hebt rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, hier leest u hoe u ze kunt gebruiken:

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde wet inzake gegevensbescherming van 6 januari 1978 en die van de algemene verordening inzake gegevensbescherming hebt u recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen:

  • per e-mail op info@simbelgium.be
  • per post naar SIM BELGIUM - Koning Leopold IIIstraat N°8 - 1785 Merchtem bte 1.1 - BELGIUM
  • In uw klantenaccount, in de sectie Mijn RGPD-hulpmiddelen

Uw verzoek per e-mail of post moet uw achternaam (-namen), voornaam (-namen) en klantnummer vermelden en een kopie van uw identiteitsbewijs bevatten.

U kunt ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer de uitgevoerde verwerking van de persoonsgegevens daarop is gebaseerd.

Ten slotte hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Laatste bijwerkingsdatum: 01/02/2020